מוצרי החברה

 
 

מודולים נוספים אפשריים לחבילת מינהלית:

ניהול נכסים
• ניהול אתרים, נכסים ודיירים בכל כמות, כולל מספר חברות חיוב לכל אתר.
• סעיפי חיוב ללא הגבלה, כולל סרגל תשלומים נפרד לכל סעיף.
• מעקב חוזי דיירים, עדכוני שכר דירה אוטומטיים, הפקת דרישות תשלום מרוכזות,
  הפקת חשבוניות / קבלות כנגד דרישות תשלום.
• חישוב הפרשי שער / מדד.
• אפשרות להפקה אוטומטית של מכתבי גבייה לדיירים המפגרים בתשלומים.

ניהול משרד שליחויות
• רישום ממוחשב של כל השליחויות בהקבצות יומיות, וריכוזן בקובץ ראשי, המאפשר
  קבלת מידע על השליחויות, הלקוחות והשליחים בחתכים שונים.
• התחשבנות חודשית עם הלקוחות באמצעות הפקה מרוכזת של תעודות משלוח + חשבוניות
  ודו"חות מתאימים.
•  מעקב אחרי פעילות השליחים באמצעות הפקת דו"חות - מרמה יומית עד רמה חודשית ויותר.
*מחירי השליחויות ונוסחת חישובם יותאמו לדרישות המשרד.
• ניתן לנהל את השליחויות באמצעות טבלת יעדים כללית או באמצעות טבלה נפרדת עבור כל לקוח.
• את פרטי הטבלאות ומחיריהן ניתן לשנות בצורה מרוכזת.

ניהול עמותות
• ניהול מסדי החברים וסעיפי החיוב בעמותה, קבלת נתונים על החברים בחתכים שונים.
• הפקת תעודות גבייה של דמי חבר באופן מרוכז, הפקת תעודות זיכוי, קבלות וכד'.
• אפשרות ביצוע דו"חות ושאילתות על התעודות במאגרי המידע של העמותה.
• אפשרות הפקה מרוכזת של מכתבים לחברים, והפקת מדבקות של כתובות למכתבים.

 
עומר שרותי תוכנה

ניהול מוקד
• ניהול מוקד שירותי מזכירה ושירותי זימון.
• מעקב אחר הודעות מנויים ושירותי מזכירה.
• משלוח הודעות למכשירי זימון או קשר.
• משלוח הודעות למנויים בפקס; אפשרות לבצע פעילויות עבור מנויים ולחייבם בצורה מרוכזת לפי עלות או זמן טיפול.
• משלוח ריכוז פעילות מנויים תקופתית בפקס או במודם, כולל ניהול לוח פגישות רופאים.

הפקת המחאות
• קליטת שורות המחאות במבנים שונים, כולל אפשרויות לניכוי מס במקור ומע"מ.
• ריכוז ההמחאות במאגר מרכזי המאפשר קבלת מידע מקסימלי על ההמחאות לפי חתכים שונים.
• הפקת המחאות ממוחשבות, הפקה על נייר המחאות רגיל או הפקת המחאות כולל הפס המגנטי.
• גודל ומיקום פרטי ההמחאה המודפסת ניתנים לשינוי ולקביעה על ידי המשתמש.
*את המודול משלימה מערכת דו"חות מקיפה המאפשרת קבלת מידע מפורט ביותר בחתכים שונים בכל הקשור בנושא ההמחאות.

ניהול הזמנות
• מעקב הזמנות ספקים / לקוחות.
• הפקת תעודות הזמנה לספקים או ללקוחות, הפקת תעודות משלוח, חשבוניות ותעודות כניסה על פי ההזמנות.
• קבלת תמונת מצב עדכנית על מצב המלאי שסופק ומידת הצורך לבצע הזמנות נוספות.
• מעקב אחרי הלקוחות, הספקים, הפריטים והתעודות באמצעות דו"חות מפורטים ומקיפים.

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר