ניהול מועצות דתיות

 
 

ניהול מועצות דתיות הינו מודול ניהול מלכ"ר אשר הותאם ספציפית לצרכי המועצות הדתיות.

חבילת התוכנה מכילה את האפשרות לבצע מעקב קבלת תקבולים לפי רשימת סעיפי הכנסה מגוונים

ומאפשרת לבצע הוראות תשלום לספקים לביצוע הפקת המחאות ממוחשב.

החבילה כוללת מגוון רחב של דוחות לקבלת מידע במספר רב של חתכים.