סליקת כרטיסי אשראי

 
 

 

מינהלית- עומר שירותי תוכנה

שילוב מימשק סליקת כרטיסי אשראי הפועל בשיתוף עם תוכנת פלאכרט, 
פלאכרט - תוכנה לחיוב כרטיסי אשראי באמצעות אינטרנט .


המימשק שפותח בעומר שירותי תוכנה משולב בתוכנה מינהלית בישום הפקת תעודות המכילות מידע תקבולים.
(תעודות : קבלות , חשבונית/קבלה)

מימשק זה מבצע בדיקת ראשונית של כרטיס האשראי כאשר הכרטיס מועבר בקורא כרטיסים או נתוני הכרטיס מוזנים ידנית.
 כרטיס האשראי מחויב בפועל בעת אישור והפקת הקבלה / חשבונית-קבלה.

 חברת פלא-קארט מספקת דוחות משלימים להצגת חיובי כרטיסי האשראי במגוון חתכים.